Báo cáo tài chính

KSH: CBTT BCTC hợp nhất quý 4/2018 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

19/01/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

Tải tài liệu tại đây