Hội đồng quản trị

Hoàng Văn Long

Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Văn Long sinh năm 1981là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAMAC GLS kể từ ngày 30/05/2018.

Mai Thúy Hằng

Thành viên HĐQT

Mai Thúy Hằng sinh năm 1984 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAMAC GLS kể từ ngày 30/05/2018

Trần Đình Dũng

Thành viên HĐQT

Ông Trần Đình Dũng sinh năm 1982 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAMAC GLS kể từ ngày 30/05/2018

Tạ Thu Thủy

Thành viên HĐQT

Ông Tạ Thu Thủy sinh năm 1983 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAMAC GLS. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch & CEO công ty SBCorp .,JSC