Tin tổng hợp

Danh sách Ủy viên Ban Bí Thư - Đại hội Đảng XIII

13/04/2021
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng

 

Chức vụ: Tổng Bí thư
Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

 
Võ Văn Thưởng
Võ Văn Thưởng

 

Chức vụ: Thường trực Ban Bí thư
Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

 
Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

 

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Trương Thị Mai
Trương Thị Mai

 

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ngày sinh: 23/1/1958
Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh

 

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế
Trung ương

Ngày sinh: 6/4/1964
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 
 
 
Nguyễn Hòa Bình
Nguyễn Hòa Bình

 

Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ngày sinh: 24/5/1958
Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Lê Minh Hưng
Lê Minh Hưng

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng

Ngày sinh: 11/12/1970
Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày sinh: 6/3/1962
Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

 
 
 
Đỗ Văn Chiến
Đỗ Văn Chiến

 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày sinh: 10/11/1962
Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Bùi Thị Minh Hoài
Bùi Thị Minh Hoài

 

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ngày sinh: 1/12/1965
Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Lê Minh Khái
Lê Minh Khái

 

Chức vụ: Phó Thủ tướng Chính phủ
Ngày sinh: 10/12/1964
Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu