Tin tổng hợp

VNM, ANV, NLG, FMC, TNI, TTB, LIX, GAB, SJ1, TRT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

17/10/2019

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 17.413.777 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 301.496.383 cp (tỷ lệ 17,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2019.

CTCP Nam Việt (ANV): Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2,6 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 61.905.000 cp (tỷ lệ 48,54%) lên 64.505.000 cp (tỷ lệ 50,58%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 23/10/2019.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Trạch, Thành viên HĐQT, đã bán 395.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.750.006 cp. Giao dịch thực hiện từ 7/10 đến 15/10/2019.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP Thực phẩm PAN đăng ký mua 833.514 cp. Trước giao dịch PANfoods sở hữu 5.129.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21 đến 22/10/2019. Đây là việc mua lại cổ phần theo phương án phân phối đã được HĐQT thông qua.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Bà Nguyễn Giang Thanh, Thành viên BKS, đăng ký bán 1,1 triệu cp trong tổng số 1.868.750 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 18/11/2019.

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB): Ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 5.072.670 cp (tỷ lệ 10,83%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 15/11/2019.

CTCP Bột giặt LIX (LIX): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán toàn bộ 1.679.220 cp (tỷ lệ 5,18%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2019.

CTCP GAB (GAB): Ông Nguyễn Việt Linh, con trai bà Nguyễn Thị Thúy, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 260.000 cp (tỷ lệ 1,9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 15/11/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GAB, cùng thời gian, bà Nguyễn Thu Thủy, con gái bà Nguyễn Thị Thúy, đăng ký bán toàn bộ 310.000 cp (tỷ lệ 2,25%).

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1): Ông Tống Văn Tùng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.112.364 cp (tỷ lệ 5,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 15/11/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJ1, CTCP Phát triển Hùng Hậu đã mua 3.565.908 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.816.208 cp (tỷ lệ 51,26%). Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 11/10/2019.

CTCP Trúc Thôn (TRT): Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc đã mua 2.459.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.999.90 cp (tỷ leek 27,34%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/10/2019.

Thái Sơn

Theo CAFEF