Công bố thông tin

KSH: Bổ sung giải trình KQKD BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2018

24/01/2019

Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH công bố thông tin Công văn bổ sung giải trình Kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2018

Tải tài liệu tại đây